Laman Web Rasmi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (S.P.A.D.)

1 800 88 7723 Aduan / HUBUNGI SPAD
  •  
  •  
  •  
  • A-
  • A
  • A+
  •  
about us

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat GKL/Klang Valley

Mengenai SPAD

Versi ramah pencetakSend by emailPDF version

Untuk maklumat lanjut mengenai ​Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat GKL/Klang Valley Klik Disini.

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Wilayah GKL/Klang Valley membentangkan rancangan bersepadu 20 tahun yang mentransformasikan pengangkutan awam darat di wilayah tersebut dengan mengambil kira keperluan dan matlamat di peringkat tempatan selaras dengan Rancangan Bandaraya DBKL, Rancangan Struktur dan Tempatan di Selangor dan Rancangan Putrajaya. NKRA telah mengkaji isu-isu pengangkutan awam darat di wilayah ini dan telah menyediakan suatu set inisiatif awal untuk menambahbaik sistem pengangkutan awam darat di GKL/Klang Valley. Seterusnya, Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Wilayah GKL/Klang Valley dirangka dengan inisiatif tersebut untuk menghasilkan rancangan 20 tahun dalam mencapai cita-cita ke arah Bandar Bertaraf Dunia.

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Wilayah GKL/Klang Valley merupakan gabungan instrumen dasar, cadangan dan rancangan transformasi dengan rancangan pelaksanaan untuk pelaksanaan dan sumber pembiayaan serta menggariskan keperluan bagi pemantauan prestasi. Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Wilayah GKL/Klang Valley disokong dengan perincian enam Rancangan Subsidiari.

Rancangan Pembangunan Rel Bandar (URDP) membentangkan asas bagi pembangunan perkhidmatan rel bandar dan koridor masa hadapan di wilayah GKL/Klang Valley. Rancangan Transformasi Teksi (TTP) mengenalpasti piawaian perkhidmatan dan keperluan industri bagi menambahbaik mod-mod tersebut. Rancangan Pertukaran dan Penyeludupan (IIP) menunjukkan kaedah yang boleh diguna pakai untuk menghubungkan mod-mod daripada batuan pertama dan terakhir (first mile dan last mile) serta mengurangkan halangan untuk menggunakan pengangkutan awam darat. Akhir sekali adalah Rancangan Guna Tanah (LUP) dan Rancangan Pengurusan Permintaan Perjalanan (TDMP) mengenalpasti langkah-langkah sokongan untuk membantu penyediaan pengangkutan awam darat di wilayah ini. Rancangan-rancangan ini disepadukan dalam Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat GKL/Klang Valley dan diringkaskan di dalam dokumen keseluruhan Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Wilayah GKL/Klang Valley.