Laman Web Rasmi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (S.P.A.D.)

1 800 88 7723 Aduan / HUBUNGI SPAD
 •  
 •  
 •  
 • A-
 • A
 • A+
 •  
rail

Projek Landasan Keretapi Pantai Timur (ECRL)

Versi ramah pencetakSend by emailPDF version

Pengenalan

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) telah bersama-sama melancarkan kajian Permintaan Untuk Maklumat (RFI) bagi mengukur faedah pasaran dan mendapatkan pandangan untuk projek Landasan Keretapi Pantai Timur / East Coast Rail Link (ECRL) pada 15 Mac 2016.

Latar Belakang Projek

Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), kawasan seluas lebih 66,000 kilometer persegi atau 51% daripada keluasan Semenanjung Malaysia dengan jumlah penduduk seramai 4.43 juta (2014). ECER merangkumi negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, serta daerah Mersing di Johor seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.
image
Rajah 1: Laluan ECRL dalam ECER​

Pembangunan infrastruktur adalah penting untuk kemajuan ECER dan kereta api adalah satu penggerak utama bagi rantau yang boleh menghubungkan pusat ekonomi termasuk kawasan perindustrian dan menyediakan sambungan dengan cekap ke Greater Kuala Lumpur / Lembah Klang. Untuk memulakan pertumbuhan ini, ECRL dikenal pasti sebagai projek berimpak tinggi yang akan menjadi tunjang infrastruktur pengangkutan pelbagai mod ECER. Ini akan melengkapkan infrastruktur jalan raya / lebuh raya sedia ada, seperti Lebuhraya Pantai Timur dan Laluan Timur KTMB dan pelabuhan.

Objektif perundingan pasaran

 1. Dokumen perundingan pasaran bertujuan untuk mendapatkan maklum balas tentang model teknikal perniagaan yang dicadangkan dan strategi pemerolehan bagi projek Laluan Keretapi Pantai Timur (ECRL). Model-model perniagaan dinyatakan dengan lebih terperinci dalam bahagian 3 dokumen RFI.
 2. RFI ini terbuka kepada syarikat dan konsortium yang berminat untuk mengambil bahagian dalam projek, dalam reka bentuk landasan ECRL, pembiayaan, pembinaan, operasi dan penyelenggaraan di seluruh rantaian bekalan.
 3. Walaupun Penaja Projek mempunyai pandangan mengenai model perniagaan dan strategi pemerolehan tertentu, maklum balas daripada pasaran diperlukan untuk memperbaiki strategi-strategi ini.
 4. Objektif perundingan pasaran adalah untuk mengumpul maklumat yang berikut:
  • Menguji minat sektor swasta dalam pelaksanaan projek berdasarkan model perniagaan dan strategi pemerolehan yang dicadangkan;
  • Memastikan model perniagaan dan strategi pemerolehan berdaya maju, boleh dilaksanakan dan sesuai untuk sektor swasta dengan:
   • Memahami minat pasaran terhadap risiko dan bagaimana risiko boleh dikongsi serta dikurangkan;
   • Memahami punca kesulitan dari perspektif sektor swasta dalam projek yang besar dan rumit;
   • Mendapatkan pendapat mengenai pendekatan pemerolehan dan kebolehlaksanaan.
  • Mengenal pasti bahagian selanjutnya untuk penambahbaikan dalam model perniagaan dan strategi pemerolehan.

Program Perundingan Pasaran

 1. Jadual untuk proses perundingan pasaran diringkaskan seperti berikut:
Pelancaran RFI 15 Mac 2016
Tarikh tutup penerimaan permohonan  27 Mei 2016, 12:00 tengahari (GMT+08:00)

Jadual 1: Jadual proses perundingan pasaran


Proses perundingan pasaran

 1. Penaja Projek amat menghargai maklum balas anda dalam bentuk jawapan kepada soal selidik dalam bahagian 4 dokumen RFI.
 2. Sila ambil perhatian bahawa responden tidak dijangkakan untuk menjawab semua soalan dalam borang soal selidik. Responden digalakkan untuk menjawab soalan-soalan di mana mereka dapat memberikan komen berharga.
 3. Sila hantar maklum balas kepada: (2016@spad.gov.my projek ecrl).
 4. Borang soal selidik yang lengkap hendaklah dikembalikan melalui e-mel ke alamat di atas selewat-lewatnya 27 Mei 2016, 12:00 tengahari (GMT + 08: 00).
 5. Penaja Projek tidak mengalukan sebarang soalan pada peringkat ini, bagaimanapun sebarang pertanyaan boleh diajukan ke alamat e-mel di atas.
 6. Setelah menerima penyerahan, Penaja Projek mungkin berbincang dengan responden terpilih untuk menjelaskan jawapan mereka.
 7. Melengkapkan borang soal selidik ini dan apa-apa penglibatan lanjut dalam proses perundingan pasaran ini bukan pelawaan untuk mengemukakan tender berhubung mana-mana projek, pembaharuan aset atau perkhidmatan, dan tidak digunakan untuk mengenal pasti senarai calon individu / organisasi atau konsortium sebagai sebahagian daripada proses tender untuk projek ECRL, atau mana-mana projek lain.
 8. Semua responden dikehendaki mematuhi syarat-syarat Perjanjian Ketidakdedahan dengan SPAD berkenaan semua maklumat lisan dan bertulis dan perbincangan yang terkandung dalam proses perundingan pasaran.
 9. Penaja Projek akan menganggap semua maklumat yang diberikan oleh responden sebagai sulit. Penaja Projek boleh mengongsikan keputusan am dan tema latihan ini dengan pihak yang berkaitan sebagaimana yang sesuai, tetapi akan mengekalkan ketanpanamaan responden.
 10. Semua maklumat terkandung dalam RFI ini adalah sulit dan hanya untuk pengetahuan penerima. Maklumat dalam dokumen ini atau dalam perbincangan berkaitan dengannya tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak tanpa kebenaran bertulis daripada SPAD.
 11. Sila ambil perhatian bahawa, walaupun maklum balas terhadap RFI ini bukan satu pra-syarat untuk menyertai mana-mana proses pemerolehan, responden digalakkan untuk bertindak balas terhadap RFI.

Kelayakan Penyertaan

Untuk mendaftar bagi kelayakan penyertaan, sila maklumat berikan yang berikut dengan permintaan anda melalui e-mel untuk dokumen RFI (projek ecrl 2016@spad.gov.my):

 1. Profil syarikat
 2. Rujukan kepada pengalaman projek yang berkaitan.
 3. Menandatangani Perjanjian Ketidakdedahan (NDA) *Muat turun di sini.

Peserta RFI yang layak akan diberi akses kepada dokumen RFI yang terdiri daripada bahagian-bahagian berikut:

a) Pengenalan

 • Bahagian ini memberikan gambaran keseluruhan latihan dengan objektif dan tujuannya di mana proses RFI juga diterangkan secara terperinci.

b) Maklumat Projek

 • Bahagian ini menyatakan objektif projek ECRL dan latar belakang.

c) Model Perniagaan dan Strategi Pemerolehan

 • Model perniagaan dan strategi pemerolehan yang dicadangkan untuk projek ECRL.

d) Soal Selidik

 • Satu set soal selidik berdasarkan model perniagaan dan strategi pemerolehan yang dicadangkan telah dibangunkan dalam bahagian ini untuk dijawab peserta. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dan cadangan tentang sama ada model perniagaan yang dicadangkan adalah realistik, boleh dilaksanakan dan menarik kepada pasaran, serta cadangan untuk pengaturan alternatif daripada responden.

Pihak yang berminat dialu-alukan untuk menghubungi:

Muhammad Rozif Bin Roslan
E-mail: rozif@spad.gov.my
Tel: 603-2726 7294

atau

Roselaily Bte Abd Rahman
E-mail: roselaily@spad.gov.my
Tel: 603-2726 7249

 

Pengangkutan Awam Darat