Laman Web Rasmi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (S.P.A.D.)

1 800 88 7723 Aduan / HUBUNGI SPAD
  •  
  •  
  •  
  • A-
  • A
  • A+
  •  
about us

Pengerusi dan Anggota Suruhanjaya

Mengenai SPAD

Versi ramah pencetakSend by emailPDF version

YBhg. DATO’ SIOW KIM LUN

Dato’ Siow Kim Lun adalah ahli lembaga pengarah Kumpulan Wang Persaraan, UMW Holdings Berhad,  Citibank Berhad, Sunway Construction Group Berhad, Eco World International Berhad, Eita Resources Berhad and Mainstreet Advisers Sdn. Bhd. Beliau telah berkhidmat di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”) dari tahun 1993 hingga 2006 sebagai Pengarah Bahagian Terbitan Sekuriti dan Pelaburan; dan sebagai Pengarah Bahagian Pengawasan Pasaran. Dari Mei 2007 hingga Mei 2009, beliau juga merupakan ahli jawatankuasa Penyenaraian Bursa Malaysia Sekuriti Berhad. Sebelum berkhidmat di SC, Dato’ Siow telah bekerja di sektor perbankan pelaburan dan perkhidmatan kewangan selama 12 tahun. Dato’ Siow Kim Lun memperolehi Ijazah Sarjana MBA dari Catholic University of Leuven, Belgium dan Sarjana Muda Ekonomi (Hons) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga telah menyertai Program Pengurusan Lanjutan anjuran Harvard Business School.

YBhg. DATUK HIMMAT SINGH RALLA SINGH

Datuk Himmat Singh dilahirkan di Georgetown, Pulau Pinang, dan memulakan kerjaya beliau dalam perkhidmatan awam pada tahun 1981 dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Pada tahun 1994, beliau dipindahkan ke Seksyen Ekonomi Alam Sekitar di Unit Perancang Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri, dan pernah berkhidmat sebagai Pengarah Seksyen Alam Sekitar dan Sumber Asli, Seksyen Khidmat Sosial, dan Seksyen Infrastruktur di EPU. Pada bulan Januari 2010, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, dan pada bulan Oktober 2010, beliau telah dilantik sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Kerja Raya(KKR) sehingga bulan Julai 2014, apabila beliau dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi.

PROF. DR. AHMAD FARHAN BIN MOHD. SADULLAH

Prof. Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah merupakan Profesor Pengajian Pengangkutan di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, Universiti Sains Malaysia. Beliau dianggap sebagai seorang pakar dalam hal pengangkutan di negara ini. Beliau merupakan Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya (MIROS) di antara tahun 2008 hingga 2011. Sebelum memulakan kerjaya beliau di MIROS, beliau merupakan Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam di Universiti Sains Malaysia (USM). Terdahulu dalam kerjayanya di USM, beliau merupakan Pengerusi Program Geoteknik, Lebuhraya dan Kejuruteraan Pengangkutan (USM), Penyelaras Unit Kejuruteraan Inovasi dan Pembangunan Teknologi (EITD), Dekan Penyelidikan bagi Platform Kejuruteraan dan Teknologi dan Pengarah Inovasi perintis USM. Beliau telah menjalankan banyak penyelidikan dalam pelbagai bidang pengangkutan seperti Sistem Pengangkutan Pintar, pengangkutan awam, pengangkutan yang mampan, keselamatan jalan raya, tingkah laku perjalanan dan kejuruteraan trafik. Beliau juga telah menerbitkan laporan teknikal, buku-buku dan manuskrip jurnal yang berkaitan dengan pengangkutan. Selain mengajar, Farhan juga menyelia pelajar lepasan ijazah di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah. Secara akademik, Prof. Dr. Ahmad Farhan mempunyai PhD dalam Kajian Pengangkutan dari University of London, United Kingdom. Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Sains dalam Pengangkutan dari universiti yang sama dan Ijazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Awam dari Universiti Katolik Amerika, Washington, Amerika Syarikat. Beliau juga memiliki Diploma Kolej Imperial (DIC) dari Kolej Imperial Sains, Teknologi dan Perubatan. Secara profesional, beliau adalah Ahli Majlis Pertubuhan Kejuruteraan Jalan Malaysia (REAM), Ahli Institut Jurutera Pengangkutan (ITE), Institut Jurutera Malaysia (IEM), Persatuan Kejuruteraan Jalan Raya Asia dan Australasia (REAAA), Pengangkutan Persatuan Sains Malaysia (TSSM), dan ITS Malaysia. Kini beliau merupakan Jawatankuasa Saintifik Antarabangsa (ISC), Ahli di Persatuan Asia Timur Sains Pengangkutan (EASTS) dan merupakan Pengerusi Persatuan Jalan Dunia (PIARC) Jawatankuasa Teknikal C.2 dalam Operasi Keselamatan Jalan.

YBhg. DATIN PADUKA DR DAHLIA ROSLY

Datin Paduka Dr. Dahlia Rosly pernah berkhidmat dalam bidang yang berkaitan dengan perancangan guna tanah dan kini merupakan Ketua Pengarah Jabatan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (FDTCP). Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam perancangan guna tanah serantau dan tempatan yang strategik dalam konteks pembangunan lestari. Beliau juga menyelia perancangan undang-undang dan sistem maklumat guna tanah termasuk hubungan di antara perancangan guna tanah dan pengangkutan.

Selain penyediaan perancangan guna tanah, Datin Paduka Dr. Dahlia memberikan input pakar dalam Penilaian Kelestarian dalam Rancangan, Perancangan Pengangkutan Lestari, Penilaian Impak Sosial, Masyarakat Lestari, dan Pertumbuhan Pintar. Beliau memainkan peranan penting dalam

memperkenalkan Penilaian Kesan Sosial dan kaedah Kumpulan Berfokus dalam perancangan guna tanah di Malaysia dengan kaedah “penglibatan pihak berkepentingan” dimasukkan ke dalam proses perangkaan rancangan di Malaysia. Beliau juga menjadi tumpuan di Jabatan Kajian Pengangkutan, Kejiranan Lestari dan Masyarakat Rendah Karbon, Bandar Sesuai Didiami dan Bandar Inklusif, Petunjuk Pembangunan Mampan termasuk Petunjuk Kebahagiaan dan Bandar Gembira di Malaysia.

Beliau juga telah menyumbang sebagai rakan untuk pelbagai projek kerajaan dan kajian yang berkaitan dengan pengangkutan, pembangunan bandar dan alam sekitar dan penilaian kesan alam sekitar dan sosial dengan kerjasama inisiatif antarabangsa termasuk Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau juga seorang anggota makmal Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi Makmal Pengangkutan Bandar dalam Program Transformasi Kerajaan Malaysia.

Datin Paduka Dr. Dahlia memperoleh Ijazah Kepujian dalam Perancangan dari Oxford Brookes University, United Kingdom pada tahun 1981, mempunyai Ijazah Sarjana Perancangan Pengangkutan dan Kejuruteraan dari Imperial College, University of London, dan PhD dalam Penilaian Impak Alam Sekitar dan Sosial Projek Pengangkutan dari University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom pada tahun 1997. Beliau kini ialah Presiden Pertubuhan Penilaian Impak Sosial Malaysia.

YBhg. DATO' ASRI BIN HAMIDIN @ HAMIDON

Dato' Asri bin Hamidin @ Hamidon memiliki Ijazah Sarjana dalam Ekonomi dari Universiti Hiroshima, Jepun, Diploma Pentadbiran Awam dari INTAN dan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya (UM). Beliau menamatkan Program Pengurusan Perniagaan Harvard pada tahun 2010.

Beliau memulakan kerjaya sebagai Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri (JPM) pada tahun 1994, sebelum melanjutkan Diploma dalam Pentadbiran Awam di INTAN pada tahun 1996. Beliau menyertai EPU pada bulan Mac 1996 dan kemudiannya berpindah ke Badan Pencegah Rasuah Malaysia pada bulan April 1998, di mana beliau berkhidmat sehingga Mac 2003.

Beliau melanjutkan pelajaran di Jepun dari Disember 2003 hingga April 2006, semasa berkhidmat sebagai Pentadbir dan Pegawai Diplomatik di Jabatan Perkhidmatan Awam. Sekembalinya dari Jepun pada bulan Mei 2006, En. Asri dilantik sebagai Penolong Setiausaha Utama di Kementerian Kewangan (MOF) dan telah memegang beberapa jawatan lain, termasuk Timbalan Setiausaha di Bahagian Pelaburan, MKD dan Penswastaan, Kementerian Kewangan (MOF), dalam Sektor Sosial dan Komersil.

Dato' Asri juga merupakan Pengarah Bina Darulaman Berhad dan beberapa syarikat awam dan swasta yang berkaitan dengan kerajaan, antara lain, Syarikat Perumahan Negara Berhad, SME Bank Berhad, Danainfra Nasional Berhad, Sarawak Hidro Sdn. Bhd., IJN Holdings Sdn. Bhd., Prokhas Sdn. Bhd. Dan TM Berhad sebagai Ahli Ganti kepada YBhg. Dato 'Sri Dr. Mohd. Isa Hussain (Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan).

EN. MOHD AZHARUDDIN MAT SAH

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

En. Mohd Azharuddin bin Mat Sah telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat pada 1 September 2015. En. Azharuddin sebelum ini telah memegang pelbagai jawatan dalam organisasi tempatan terkenal dan syarikat multinasional seperti; Khazanah Nasional, Pengarah Sektor Berkelompok Awam Malaysia di Microsoft, dan sebagai Naib Presiden Kanan Projek Khas di Royal Dutch / Shell di mana beliau juga pernah ditugaskan di Shell International Petroleum Company di London. Pengalaman kerjaya beliau memberi tumpuan kepada transformasi dan pengurusan program dalam inisiatif kerajaan yang berskala besar, perancangan strategik, dan pelaksanaan amalan terbaik di ibu pejabat korporat dan peringkat tempatan. Sebelum kedatangan beliau ke Suruhanjaya, beliau memegang jawatan sebagai Pengarah, Greater KL/Lembah Klang dan Pengangkutan Awam Bandar di PEMANDU (Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan, Jabatan Perdana Menteri).